Jenis-jenis Pendanaan Jangka Pendek, Ketahui sebelum Mengajukan